Velkommen til IM Køleteknik A/S

IM Køleteknik A/S blev hurtigt kendt for at løse opgaver helt fra de indledende kalkulationer til slutmontering og idriftsættelse af det færdige anlæg. 

IM Køleteknik A/S sælger ikke kun standardprodukter.
Vi designer og tilpasser løsninger til specielle opgaver af enhver art. 

I dag drives virksomheden af Lars Frank, som har været ansat i mere end 25 år. Lars Frank har siden overtagelsen i 1999 gjort meget for at videreføre firmaet i samme ånd. 

IM Køleteknik A/S er et autoriseret køle- og ingeniørfirma og henter i dag 60 - 65 % af omsætningen fra køleanlæg. Resten kommer fra specialopgaver af meget forskellig art. Her er udgangspunktet alene den ingeniørmæssige viden og firmaets stab af kølemontører og certifikat-svejsere.