Kompetence

IM-gruppen
er et firma med ekspertise indenfor køleanlæg til industri- og miljøanlæg,
air-conditioning til butikker, kontorer, EDB køl, køle- og fryserum samt specialanlæg til
fødevare- industrien og produktionsanlæg.
 
IM-gruppen
har i dag ansat ca. 120 kvalificerede ingeniører og serviceteknikere,
samt et antal eksterne håndværkere over alt i Danmark. Dette muliggør deltagelse på
alle stadier af projektafvikling fra anlægsdimensionering, over detaljerede rørføringer til
installation,
montering, opstart og service.
 
IM-gruppen
har i mere end 30 år været specialist inden for kølebranchen og kan levere
miljø- og energirigtige anlæg med kølemidlerne R407C, R404A, R410A, R134a, R744 (CO2), R290 (Propan) eller R717 (Ammoniak), alt efter kundens aktuelle ønske eller behov. 

 
IM-gruppen
er samtidig certificeret sagkyndig med tilladelse til at udføre periodiske
undersøgelser på trykbeholdere m.v. i kontrolklasse 2 efter Arbejdstilsynets
"Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om beholdere og rørsystemer under tryk".
IM Gruppens afdelinger bliver alle ISO certificeret i 2011.
 
IM-gruppen's
afdelinger kan efter behov trække på de samlede ressourcer og den
faglige ekspertise i hele virksomheden. Det sikrer en høj grad af service,
landsdækkende, fleksibilitet og et stort erfaringsgrundlag.